Structural basis of PML/RARA oncoprotein targeting by arsenic unravels a cysteine rheostat controlling PML body assembly and function

 Pierre Bercier#, Qian Qian Wang#, Ning Zang#, Jie Zhang, Chang Yang, Yasen Maimaitiyiming, Majdouline Abou-Ghali, Caroline Berthier, Chengchen Wu, Michiko  Niwa-Kawakita, Thassadite Dirami, Marie-Claude Geoffroy, Omar Ferhi, Samuel Quentin, Shirine Benhenda, Yasumitsu Ogra, Zoher Guerou7, Chun Zhou*, Hua Naranmandura*, Hugues De Thé* & Valérie Lallemand-Breitenbach*

https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-23-0453

cd-23-0453